PREZENTARE PROIECT ACTIVITATI CURSURI CONTACT


Organizarea de seminarii / întâlniri / workshop-uri pentru identificarea nevoilor furnizorilor de formare din zona transfrontalieră România - Ucraina - Republica Moldova pe tema „Problemele furnizorilor de formare”.

CALENDAR

Workshop "Problemele furnizorilor de formare"
Iaşi - România

Workshop "Problemele furnizorilor de formare"
Cernăuţi - Ucraina

Workshop "Problemele furnizorilor de formare"
Bălţi - Republica Moldova

Vor participa furnizori de formare publici şi privaţi din yona transfrontalieră.

TEME ABORDATE
 • Dificultăţi în autorizarea programelor de formare;
 • Dificultăţi în interpretarea standardelor ocupaţionale;
 • Dificultăţi în asigurarea instruirii practice;
 • Finanţarea programelor de formare;
 • Probleme în organizarea şi finalizarea programelor;
 • Probleme specifice în activitatea de consiliere ocupaţională;
Organizare de cursuri de formare profesională (în România) pentru dezvoltarea pregătirii profesionale a 60 de angajați/ colaboratori ai furnizorilor de formare din zona transfrontalieră România - Ucraina - Republica Moldova prin dobândirea de competențe certificate cu diplome recunoscute în UE pentru ocupațiile „Consilier de Ocupare Profesională”, „Formator”, „Manager Proiect”.

CALENDAR

Curs de specializare
Consilier de Formare Profesională

Curs de specializare
Formator (Formare Profesională)

Curs de specializare
Manager Proiect

Vor participa furnizori de formare publici şi privaţi din zona transfrontalieră.
Organizare de schimburi de experiență între furnizorii de formare profesională din zona transfrontalieră, după cum urmează:

CALENDAR

Schimb de experiență
Cernăuţi - Ucraina

Schimb de experienţă
Bălţi - Republica Moldova

Schimb de experiență
Iaşi - România

Vor participa furnizori de formare publici şi privaţi din zona transfrontalieră.

TEME ABORDATE
 • cadrul legal de furnizare a serviciilor de formare
  profesională;
 • norme și metodologii de lucru;
 • surse de finanțare și modul de accesare a acestora.


Organizarea celei de a doua ediții a Forumului furnizorilor de formare - Iași, august 2012

OBIECTIVELE FORUMULUI
 • crearea unui context de comunicare între reprezentanți ai furni zorilor, în ideea împărtășirii experiențelor acumulate în utilizarea fondurilor europene și internaționale;
 • identificarea domeniilor și posibilităților de cooperare prin proiecte implementate în parteneriat;
 • evaluarea stadiului actual al cooperării transfrontaliere în domeniul formării profesionale a persoanelor adulte și evoluția pieței muncii;
 • actualizarea rețelei de cooperare transfrontalieră inițiate în cadrul schimburilor de experiență;
 • actualizarea protocolului de colaborare pentru intensificarea schimburilor de bune practici în domeniul formării profesionale dintre furnizorii din zona transfrontalieră.