PREZENTARE PROIECT ACTIVITATI CURSURI CONTACT
Proiect: "Formare profesională aptitudinală - prioritate pentru o economie sustenabilă în zona transfrontalieră", finanţat prin Programul Operaţional Comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013, Prioritatea 3 "Promovarea activităţilor people to people", Contractul de finanţare nr 28313/6.04.2011, Cod MIS-ETC 942.
OBIECTIV GENERAL

Intensificarea cooperării economice, educaţionale şi sociale transfron-taliere în domeniul formării şi plasării forţei de muncă.

OBIECTIVE SPECIFICE

Dezvoltarea profesională a 60 de angajați/colaboratori ai furnizorilor de formare profesională pentru adulți din zona transfrontalieră România-Ucraina-Republica Moldova.


Îmbunătățirea și dezvoltarea serviciilor a 100 de furnizori de formare profesională pentru adulți din zona transfrontalieră România-Ucraina-Republica Moldova.


Întărirea cooperării transfrontaliere și a transferului de know-how, informații și bune practici, între furnizorii de formare profesională din zona transfrontalieră România-Ucraina-Republica Moldova.


PERIOADA DE IMPLEMENTARE

30.04.2011 - 29.09.2012
GRUPURILE ŢINTĂ
ai furnizorilor de formare pentru adulți (publici și privați) din județele Botoșani, Galați, Iași, Suceava, Tulcea și Vaslui (România), Odessa și Chernivetska (Ucraina) și Republica Moldova.

de formare profesională (publici sau privați) din județele Botoșani, Galați, Iași, Suceava, Tulcea și Vaslui (România), Odessa și Chernivetska (Ucraina) și Republica Moldova.

APLICANT PRINCIPAL

Asociaţia Consensual - Iaşi, România

PARTENERI

Organizaţia de Tineret "Molodyi Ruh", Cernăuţi - Ucraina

Organizaţia Obştească a Copiilor şi Tineretului "Moştenitorii", Bălţi - Republica Moldova

Asociaţia pentru integrare şi Dezvoltare Comunitară - INDECO, Iaşi - România